Teknik Servis Hizmet Koşulları:

- Ürünler servis merkezine teslim edilmeden/gönderilmeden önce, üründeki kişisel verilerin yedeklemeleri ürünün sahibi tarafından yapılmalıdır. Ürünlerin servisteki işlemleri (arıza tespiti, onarım, yazılım yükleme ve ayarları, vb.) esnasında kişisel ayarların ve rehber kayıtlarındaki bilgiler de dahil olmak üzere, üründeki tüm veri ve kayıtlar, tekrar yüklenemeyecek şekilde servis merkezi tarafından KVKK kanunu çerçevesinde silinebilir. Tüm servis süreci boyunca, bu ve benzeri nedenlerle oluşabilecek kayıplardan firmamız sorumlu değildir.

- Bildirim yapılmış olmasına rağmen 20 iş günü içerisinde teslim alınmayan ürünlerdeki giderilemeyen arızalardan ve her halükarda teslim tarihinden itibaren 90 gün içerisinde teslim alınmayan ürünler için firmamız hiç bir hukuki sorumluluk kabul etmez.

- Servisimizin garanti kapsamında kabul ettiği ürünlerde yapılacak teknik inceleme sonucunda cihaza önceden yetkisiz kişilerin müdahalesi tespit edilirse cihaz garanti kapsamı dışında kalır ve bu şekilde işlem görür. Ayrıca, sıvı teması cihazı garanti kapsamı dışında bırakır. Sıvı teması cihazlarda önceden tespit edilemeyecek zincir arızalara sebebiyet verebilir, bu sebeple sıvı temasına maruz kalmış cihazlara servisimiz tarafından onarım garantisi verilmez.

- Garanti kapsamı dışında, yani, ücretli yapılacak onarımlarda, teknik inceleme sonucunda ürünün onarım ücreti için, ürün sahibinin onayı alınacak ve onarım bu aşamadan önce hiçbir şekilde tamamlanmayacaktır. Kullanıcının onay tarihi, ürünün teslim tarihi olarak kabul edilir. Onarım ücreti ödenmediği takdirde, ürün kullanıcına teslim edilmez. Fiyatlarımız döviz endeksli olup tahsilat anında güncel kura göre fiyat değişikliği olabilir. Teslim tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim alınmayan ürünler için, kur farkından doğan fiyat farkı, servis tarafından kullanıcıdan talep edilebilir.

- Onarım için teslim alınan cihazların herhangi bir surette firmanın zilyetliğinde iken yangın, hırsızlık, su basması ve benzeri doğal afetler ve beklenmeyen haller nedeni ile kısmen ve/veya tamamen hasar görmesi halinde firmamızın tazmin yükümlülüğü cihazın sigorta bedeli ile sınırlıdır. Cihaz sahibi bundan başkaca hak ve talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Bu maddede söz edilen konu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış sonrası Hizmetler Tebliğ'den doğan sorumluluk ve yükümlülüklere istinaden akdedilmiştir. Bu madde ile düzenlenmeyen konularda 4077 sayılı yasa ve diğer hükümler uygulanır.